Hành trình giảm cân trên máy chạy bộ

Thầy nói sẽ bán bớt đất của chùa để lo cho nó lên thành phố học nghề. Nó hỏi thầy có nghề nào không ai dạy, không ai muốn làm, chỉ một mình nó là biết cách sử dụng máy chạy bộ làm, như vậy thì không mất công học? Vậy là thầy bắt đầu dạy nó cái máy chạy bộ điện nghề kỳ cọ rửa ráy, tô vẽ cho người chết. Đúng theo nguyện vọng nó thật: một cái nghề không mất công học, không ai thèm làm, mà  – hợp đồng –  thì liên tục. Nó  – tiền trạm –  với tử thi, còn thầy thì tụng niệm để cầu siêu linh hồn.

Nó hỏi thầy tại sao khi cha mẹ còn sống người ta tỏ ra cung kính, nhưng khi nằm xuống rồi, việc vệ sinh lần cuối cùng cũng là nỗi ám ảnh cần phải để người khác làm. Thầy không biết máy chạy bộ giá bao nhiêu, thầy nói nó: bạc bẽo là thế thái nhân tình. Mỗi cái máy chạy bộ bằng điện giá rẻ chết gắn với sự thối rữa của thân xác, nhưng nó phải ráng mà làm cho họ thật đẹp; bởi vì mỗi con người, dù tốt hay xấu, cũng ít nhất một lần có ơn làm cho cuộc đời trở nên đẹp hơn.

máy chạy bộ điện

Không ai tự sửa soạn được cho mình khi nằm xuống. Nó phải là một  – người nghệ sĩ –  trang điểm cho tử thi: mỗi cái vuốt mặt, mỗi nét cọ, mỗi đường son, là mỗi công việc tâm huyết. Có những hiểu biết về máy tập chạy bộ đa năng cô, những bà năm xưa đã cho nó mượn bầu sữa, cho nó quần áo. Cũng là nghệ sĩ, là nghệ thuật, nhưng có lẽ chẳng bao giờ có ai phong cho nó một danh hiệu.

Mua máy chạy bộ tại Tài Phát Sport với nhiều sự lựa chọn hơn

Nó đã từng có cơ hội biến chuyển từ  – sự tồn tại –  sang  – sự sống – . Thầy hỏi nó muốn xuất thế, muốn yêu không? Nhưng nó từ chối cơ hội đó. Nó nói nó muốn biết địa điểm bán máy chạy bộ không hiểu, cũng không cần hiểu thêm xã hội là gì, tình yêu là gì. Giúp những người chết ra đi với dung mạo tươi đẹp hơn, nó cảm thấy như vậy cũng là công việc, là cuộc sống rồi.

Lớn hơn, nó cũng không cần thầy mà đã tự hiểu vì sao người ta gọi nó là  – nghiệt chủng – . Duy chỉ có điều nó đã biết máy chạy bộ điện đài loan nhưng không hiểu, đến ngay cả ngày thầy chết nó cũng không dám hỏi thầy.

Năm xưa chỉ vì lý tưởng thoát tục mà thầy đã bỏ rơi mẹ nó, để mẹ trở thành một người đàn bà điên! Vì vậy nó dùng máy tập chạy bộ giảm cân, nó cảm thấy cuộc đời quả đúng là một hành trình tồn tại, mà nó rất may mắn, vì dù sinh ra làm nghiệt chủng, dù lớn lên không giống ai, làm cái nghề không ai muốn, ít ra nó không bị ai làm khổ, cũng không làm khổ ai, bởi vì ngoài kia, con người ta làm khổ nhau hằng hà.

 

 

Add a Comment