1970 Công ty bắt đầu sản xuất máy phân tích mạng lưới điện từ tự động hoàn toàn. Đây là loại không thể thiếu cho việc thiết kế và sản xuất hệ thống điện từ cho các