Đi thẳng  “Vinhomes Green Bay me tri” chỉ một lát khách lạ sẽ qua sân vào tòa nhà, bước nhanh qua đại sảnh khách lạ sẽ gặp thân mẫu tiện phụ. Bà ngồi gần lò sưởi lửa