và chơi hết ván bài mới mở ra đọc. Đợi đến khi Thượng tá điều quân ra ứng chiến mua dong ho thì đã quá muộn rồi. Toàn quân đã bị bắt làm tù binh còn mình