Không biết từ khi nào chúng mình lại dành cho nhau sự im lặng thay cho những câu đối thoại. Mình chẳng còn vui vẻ nói cười như trước, anh và em đều đã thay đổi hay