Máy phân tích của HP có thể đo được bước sóng truyền têra-héc (terahertz) sử dụng vào truyền thông cáp quang. 1989 Máy phát hiện rò rỉ nguyên tử mới của HP là dụng cụ phân tích