1994 HP đã sản xuất được các diode phát quang sáng nhất thế giới. Chúng rất sáng, có độ tin cậy cao và tiêu thụ năng lượng ít nên được thay thế cho các đèn nóng sáng