Gương thành công tiêu biểu Tưởng An Quốc là một thanh niên người Đài Loan, nhà anh râT nghèo, hầu như không có gì, gia đình 3 miệng ăn chỉ trông vào lương tháng 200 đồng của