Việc sử dụng một chiếc sim ngày nay không đơn giản chỉ để liên lạc như trước nữa, mà nó còn thể hiện được “cái tôi” cũng như sở thích của người sử dụng. Nếu bạn