Kể từ sau khi gặp em, chị được gặp em nhiều hơn, được nói chuyện với em nhiều hơn nữa. vì phòng hai đứa đối diện nhau nên lúc nào đi chợ cũng gọi nhau đi chơi