Tên đó ngừng lại một chút chơi game bài dân gian

Tên đó ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Người ta thường nói: Một người làm quan lớn cả họ cùng sang giầu. Tiểu đệ làm quan to tại triều, hai vị lại chia nhau làm quan lớn ở Môn Công và Tây Tạng. Tiểu đệ bỗng nẩy ra ý kiến là chúng ta nên làm anh em . Từ nay trở đi mọi người chung hưởng hạnh phúc và chia sẻ hoạn nạn. Chúng ta không được sinh ra trong cùng thời gian giống nhau nhưng nguyện cầu có thể được chết cùng thời gian với nhau . Thế là trong thiên hạ chơi game bài tiến lên online ngoại trừ tiểu đức vua , chúng ta là ba nhân vật lớn nhất. Há chẳng hay chẳng xinh lắm sao ?
Tên đó tính thầm trong bụng:- Hai người này chỉ gật đầu cái là không thể giết ta được nữa vì nếu chúng giết ta thì có khác gì họ tự giết mình.Tan Kiết và Cái Nhi Đàm trước khi đến Dương Châu đã điều tra biết rõ viên đại thần còn trẻ này là người đệ nhất ở triều đình kề cận đức vua . Vì tên đó chơi game bài tiến lên nên được sủng ái đến cùng cực, nên thăng quan mau chóng.

Tên đó ngừng lại một chút chơi game bài dân gian

Bây giờ họ nghe Viên Ti Anh nói, bất giác tâm thần rạo rực, trống ngực đánh thình thình.Cái Nhi Đàm vốn chẳng chơi game bài magic gì với tên đó. Còn Tan Kiết tuy bị tên đó làm chết mười hai tên sư đệ và ông cũng bị chặt đứt mười đầu ngón tay thì dĩ nhiên ông hận tên đó thấu xương.Nhưng Tan Kiết lại nghĩ rằng:
– Đầu ngón tay mình bị chặt không thể lại dài ra. Bây giờ mình phóng chưởng đánh chết tên đó chẳng qua chỉ hả được một uất hận trong lòng. Còn mình đi giúp Nguyễn Tân Quy trong công cuộc phản vua thì dù có thành công, mình chơi game bài sâm cũng chẳng ăn thua gì mấy. Nếu mình làm anh em với họ thì hại ít nhưng lợi được rất nhiều Phan Diễn đây.


Cái Nhi Đàm và Tan Kiết lắng tai nghe Viên Ti Anh nói rồi đưa mắt nhìn nhau, lẩm nhẩm gật đầu.Viên Ti Anh mừng quá. Tên đó không ngờ chỉ chơi game bài tứ sắc online một lúc mà làm cho hai tên ác nhân phải động tâm.Tên đó sợ hai người hối hận, vội nói tiếp:- Chúng ta bắt đầu lễ bái làm anh em đi thôi. Tẩu muốn kết bái hay không cũng được nhưng tiểu đệ cùng các vị ca này quỳ lạy ông trời cho thành người trong nhà nên có gì tẩu đừng hiểu lầm nhé .

Add a Comment