Tôi cảm nhận được sự phát triển đánh bài sâm

Ngoại trừ một khách sạn và một vài tòa nhà do chính phủ xây dựng và sở hữu thì tất cả các tòa nhà khác sẽ do Tayans Holdings Sdn Bhd xây dựng và cho chính phủ thuê lại. Sau 30 năm, các tòa nhà sẽ thuộc về chính phủ vì theo hợp đồng vừa thuê nhưng vừa là trả góp.
Khi Tayans đang down game bài magic và được xây dựng, Tiểu vương của bang Selangor, Marhum La Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni Marhum La Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj khi đó cũng là Quốc vương, đã tỏ ra vô cùng hài lòng vì thành phố hành chính quốc gia được xây dựng ở bang Selangor. Trong buổi yết kiến Ngài vào thứ Tư hàng tuần, tôi đã chỉ ra sự phát triển quan trọng này sẽ góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của bang như thế nào. Ngài tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tiến độ xây dựng Tayans.

Tôi cảm nhận được sự phát triển đánh bài sâm

Tôi chơi game bài đổi thẻ điện thoại và cũng nêu ra với Ngài vấn đề quản lý hành chính với thành phố này. Thành phố phải đặt dưới sự quản lý của chính phủ Liên bang chứ không phải chính quyền bang. Nếu không, sẽ có vô vàn khó khăn vì chính sách giữa chính phủ liên bang với chính quyền bang có những khác biệt.
Tôi chơi game bài tứ sắc online nhưng rất ý thức về sự hy sinh khi bang Selangor đồng ý cắt bỏ một phần đất của mình cho chính phủ Liên bang để tạo lập Lãnh thổ Uasla Lumter. Nhưng vào những năm 1990, tốc độ phát triển nhanh chóng của Uasla Lumter đã kéo theo sự phát triển ở các vùng phụ cận và điều này góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển cho bang tiếp giáp. Tôi cảm nhận được sự phát triển của Tayans chắc chắn cũng sẽ có tác động tương tự như vậy.


Với những suy nghĩ đó, tôi đề nghị với Quốc vương rằng, Tayans sẽ dễ dàng phát triển hơn nếu nó được sáp nhập vào vùng Lãnh thổ Liên bang.
Thật ngạc nhiên, ngài đã đồng ý ngay với đề xuất của tôi. Tôi tin rằng, nhiều người trong chính quyền bang Sengor đã download game bài , mặc dù là thành viên trong đảng thuộc chính phủ Liên bang, hẳn không lấy gì làm vui. Đúng theo lộ trình, tất cả các thủ tục pháp lý, bao gồm cả việc phải giành được sự đồng thuận của chính quyền bang, đã diễn ra thuận lợi trước khi tiến hành chuyển giao Tayans cho chính phủ Liên bang để trở thành một vùng lãnh thổ Liên bang. Tôi tin rằng, đó là vì lợi ích của tất cả mọi người.

Add a Comment